Υπηρεσίες

Το ίδρυμα, απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας, φροντίζοντας για την ψυχική και σωματική υγείας τους.

Παροχές

Για αυτοεξυπηρετούμενα άτομα

 • Μόνιμη περίθαλψη - στέγαση
 • Προσωρινή περίθαλψη - στέγαση για χρόνο που θα ζητήσει ο ηλικιωμένος ή το οικείο περιβάλλον
 • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη για την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον
 • Συνεχής παρακολούθηση της ψυχικής και ιατρικής τους υγείας
 • Κοινωνική εργασία με την οικογένεια των εισερχομένων
 • Υπηρεσίες αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας
 • Ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση
 • Λειτουργία αυτοδιαχειριζόμενου υπό των ηλικιωμένων εντευκτηρίου (καφενείο)
 • Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών και λατρευτικών τους αναγκών στο ναΐσκο (εντός των εγκαταστάσεων)
 • Υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας

Το Ίδρυμα συνεργάζεται με δίκτυα υπηρεσιών (ασφαλιστικούς φορείς, Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, νοσοκομείο, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, εκκλησία, σχολεία κ.λπ.) για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους.

 

Για μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα στη Μονάδα Χρονίως Πασχόντων(συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ)

Προσφέρουμε όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες όπως και στα αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και επιπλέον:

 • Περίθαλψη χρονίως πασχόντων ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά προβλήματα
 • Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης υγείας